Rybářský řád rybníku Tomášek:

-Rybář je povinen zachovávat pořádek a maximálně šetrně a ohleduplně se chovat k přírodě a uloveným rybám.

-Při výkonu rybolovu je nutné, aby lovící dodržovali lovné sektory, pokud se nedohodnou jinak.

-Místo lovu nesmí být vyhrazováno.

-Ulovenou rybu pokládat vždy do mokré podložky

-Zakazuje se zabíjení, škrabání, kuchání a porcování v katastru rybníka, zakazuje se rozdělávání volných ohňů. (Jsou povoleny nadzemní grily nebo uzavřená ohniště.)

-Rybáři ručí za případné škody, které vzniknou jejich jednáním na stanovišti, rybníce i jeho březích a zařízeních.

-Po skončení rybolovu je lovící povinen uklidit lovné místo.

-Po skončení platnosti povolenky odevzdat zpět do schránky u kiosku.

-Prodej povolenek v kiosku u pláže.

Rybářské nářadí, způsob lovu a nástrahy, povinná výbava:

-Lov ryb smí být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám řádného výkonu rybářského práva, ochrany ryb a ostatních vodních živočichů.

-Je povoleno chytat na dva pruty, každý o jednom návazci s jednoduchým háčkem.

Rybolov mládeže do 15 let
-Lovící smí použít k lovu pouze jeden prut a v doprovodu osoby starší 18 let

Je zakázáno:

-Nechávat nastražené pruty bez dozoru. Připoslech povolen pouze na vzdálenost 100 m

-Zákaz zavážení nástrah

-Zavážení návnad povoleno

-Používat samoseky, řezat vidličky z rostoucích stromů, používat jako nástrahy krev, škrkavky, mlékařské kaly a veškeré chráněné živočichy včetně jejich vývojových stádií.

-Zákaz sakování ryb

Rybář je povinen mít při lovu:

-Platné povolení k lovu, doklad totožnosti

-Vyprošťovač háčků, podběrák (ramena min 80 cm)

Podložku pod ryby vaničkového tipu (k zapůjčení v kiosku)

Další ustanovení:

-Při nedodržení pravidel rybářského řádu v revíru rybník Tomášek bude odebrána povolenka bez náhrady

-zjištěné pytláctví bude řešeno v součinnosti s policii ČR jako trestný čin.

-Ostatní ustanovení se řídí platným rybářským řádem ČRS.

-Zákaz rybolovu z pláže

-Změna rybářského řádu vyhrazena.

-Zákaz focení úlovku ve stoje

-V případě viditelné opilosti má právo oprávněná osoba vykázat lovícího z lovného místa bez náhrady.